Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Det inviteres til dialogmøter om rovviltforvaltning

Møtene vil foregår på følgende steder: Rissa, Orkanger, Selbu, Oppdal og Støren i løpet av mars 2017. Vi vil oppfordre beitebrukere, landbruksforvaltning og andre interesserte til å delta.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.03.2017

Det er Sør-Trøndelag Bondelag som, i samarbeid med Sør-Trøndelag Sau og Geit, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Rovviltnemnda i region 6, Statens Naturoppsyn (SNO) og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, inviterer til dialogmøtene.

Program og innhold for møtene er:

  • Erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt      v/ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Forvaltningsplan for store rovdyr i region 6      v/ Rovviltnemnda
  • Hvordan SNO jobber når rovviltskade meldes og      hva de ser etter for å konstatere rovviltskade v/ Statens Naturoppsyn
  • Forebyggende og konfliktdempende tiltak v/      Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Det vil være muligheter for å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis. Enkel servering i starten av møtene. Det er ingen påmelding – så bare møt opp.

Tid og sted for møter:

Tirsdag 7. mars: Fosen, Skaugdalen Grendahus, Rissa, kl: 19:00 – 22:00

Torsdag 9. mars: Orkanger, Bårdshaug Herregård, kl: 19:00 – 22:00

Tirsdag 14. mars: Selbu, Selbusjøen Hotell, kl: 19:00 – 22:00

Tirsdag 28. mars: Oppdal, Quality Skifer Hotell, kl: 19:00 – 22:00

Torsdag 30. mars: Støren, Støren Hotell ved jernbanestasjonen, kl: 19:00 – 22:00

 Møteleder vil være; Frank Røym fra Sør-Trøndelag Bondelag.