Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Moskusstien på Dovrefjell åpnet

Det er mange som vil se moskus på Dovre, forståelig nok. For mye ferdsel hindrer imidlertid villreinen i å bruke sine gamle trekkveier. Den nye moskusstien, som ble åpnet i går, skal redusere forstyrrelsen av villreinen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.06.2017

Nasjonalparkforvaltningen vil bedre forholdene for reinen og har nå lagd en ny sti hvor det er gode muligheter for å se moskus, «moskusstien», samtidig som ferdselen styres utenom de mest sårbare områdene.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde og leder i Nasjonalparkstyret Bengt Fasteraune åpnet Moskusstien på Dovrefjell 26. juni 2017.

Moskusstien

Skilt med informasjon om moskusstien
Plakat om moskusstien

 


Publisert 18.12.2017

Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell

Forvaltningsplanen for moskusbestanden på Dovrefjell er revidert.


Publisert 05.12.2017

Vedtak om fire nye og utvidelser av tre skogreservater

Ved kongelig resolusjon av 1. desember 2017 er Storvika naturreservat i Selbu kommune, Drøydalen naturreservat i Holtålen kommune.


Publisert 29.11.2017

Siste samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag

Fra 1. januar 2018 slås to Trøndelagsfylker sammen til ett. Arbeidet med informasjon og erfaringsutveksling innen naturmangfold skal videreføres, men kanskje i en litt annen form enn i dag. Samlinga i Trondheim den 23. november runder derfor av et nettverksarbeid i Sør-Trøndelag i perioden 2010 -2017


Publisert 10.11.2017

Tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på Lilleby, Trondheim kommune

Fylkesmannen har gitt tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på eiendommen gnr 413 bnr 184, fra gravearbeider langs Fridheimveien/ Jarleveien, Trondheim kommune.


Publisert 07.11.2017

Tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på Lilleby, Trondheim kommune

Fylkesmannen har gitt tillatelse til mellomlagring av oppgravde masser på eiendommen gnr 413 bnr 184, fra gravearbeider langs Fridheimveien/ Jarleveien, Trondheim kommune.


Publisert 06.11.2017

Peab Asfalt Norge AS - søknad om tillatelse til opprydding i forurenset grunn

Høring av søknad om opprydding i forurenset grunn etter drift av asfaltverk – Peab Asfalt Norge AS – Tiller-Ringen 168- Tiller – Trondheim kommune


Publisert 02.11.2017

Tilskudd til klimatilpasning 2018

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2018 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2018


Publisert 02.11.2017

Klimasats 2018 – støtte til klimatiltak

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om Klimasats-støtte. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2018. Søknadsfristen er 15. februar 2018.


Publisert 20.10.2017

Tillatelse til mudring og dumping for vedlikehold ved Røysa småbåthavn i Agdenes kommune

Røysa småbåthavn har fått tillatelse forvedlikeholdsmudring av 500 ± 200 m3 sedimenter der et areal på 800 ±200 m2 vil bli berørt.


Publisert 11.10.2017

Tillatelse til etablering av oppdrettsanlegg

Tillatelse til etablering av oppdrettsanlegg på lokalitet Langøya ved Jøsnøya i Frøya kommune