Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på sørtrøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

 Særlig verdifull sørtrøndersk natur     Kartlegging av natur

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru.
Vi jobber for at vi i Sør-Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Ansvarlig for tekst og bilder: Beate Sundgård og Stein-Arne Andreassen.


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


20.12.2017

Bli med på å ta vare på natur, kultur og miljø!

Miljø- og kulturmyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp. Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur og kulturminner eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning.  Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år.


19.12.2017

31 naturområder i Sør-Trøndelag på europeisk verneliste

31 sør-trønderske naturområder er kommet inn på den europeiske vernelista Emerald Network. Dette er et europeisk nettverk av områder for å bevare naturtyper og ville dyr og planter.


18.12.2017

Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell

Forvaltningsplanen for moskusbestanden på Dovrefjell er revidert.


07.12.2017

TrøndeLAKS – et seminar for forvaltere av lakseelver i Trøndelag

Fra 1.1.2018 er vi ett Trøndelag – dette ønsker vi å markere med et lakseseminar.


05.12.2017

Vedtak om fire nye og utvidelser av tre skogreservater

Ved kongelig resolusjon av 1. desember 2017 er Storvika naturreservat i Selbu kommune, Drøydalen naturreservat i Holtålen kommune.


29.11.2017

Forset grus – søknad om ny utslippstillatelse for pukk- og grusuttak i Klæbu kommune

Forset Grus AS søker om økt uttak av stein – og grusmasser på gnr/bnr 38/2 og 39/1 i Klæbu kommune.


29.11.2017

Siste samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag

Fra 1. januar 2018 slås to Trøndelagsfylker sammen til ett. Arbeidet med informasjon og erfaringsutveksling innen naturmangfold skal videreføres, men kanskje i en litt annen form enn i dag. Samlinga i Trondheim den 23. november runder derfor av et nettverksarbeid i Sør-Trøndelag i perioden 2010 -2017


29.11.2017

I 2018 kan du søke tilskudd til å ta vare på insekter

Tilskuddsordninger for 2018 er nå tilgjengelig på Klima- og miljødepartementets hjemmeside.


23.11.2017

Søknad om ny utslippstillatelse for Ladehammeren avløpsrenseanlegg – Trondheim

Trondheim kommune søker om tillatelse til utslipp av renset kommunalt avløpsvann, inkludert eventuelt forurenset overvann fra Ladehammeren rensedistrikt.


Flere nyheter