Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kartlegging av trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag

Mer enn 1 000 ansatte, 82  bedrifter med milliardomsetning

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.09.2016

Det er mange bedrifter som har tre som utgangspunkt for sin virksomhet i Sør-Trøndelag. Dette kan være små og større sagbruk, høvlerier, laftebedrifter, snekkerier, produsenter av dører og vinduer, spontakprodusenter og entreprenører. Totalt omfatter dette 82 bedrifter i fylket, med over 1 000 ansatte og en årlig omsetning på 1,6 mrd. kroner. 

Det store omfanget av bedrifter og kompetanse retta inn mot foredling av tre som råstoff er en stor styrke i det grønne skiftet og utvikling av bioøkonomien.

Det grønne skiftet dreier seg både om hvordan vi konkret bidrar til å begrense økning i temperaturene på kloden (klimamålet), og hvordan vi skaper verdier med utgangspunkt i fornybart råstoff. Ved blant annet å øke bruken av tre til bygningsformål bidrar vi til begge deler. 

En kartlegging av disse trebearbeidende bedriftenegir et grunnlag for videre arbeid med å ta tak i utfordringene den enkelte bedrift står overfor, slik at den kan utvikle seg videre. 

Kart

Kartleggingen er gjennomført av tredriver Roar Gylland gjennom selskapet RG Bedriftsstøtte. Ordningen med tredriver har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge i Sør- og Nord-Trøndelag. 

Roar Gylland tar del i et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere for økt bruk av tre og innovativ bruk av tre som Innovasjon Norge koordinerer.