Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regler vedtatt for å hindre skrantesjukesmitte fra Selbu

For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder i og rundt Nordfjella og Selbu.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2017

Les om dette hos Mattilsynet