Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse og sykdom hos tamrein

Universitet i Tromsø  arrangerer gratis seminar for reineiere og forvaltning i neste uke.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.09.2016

UiT – Norges Arktiske Universitet og Veterinærinstituttet Tromsø kommer til Røros, 20. September 2016, for å holde et gratis seminar med tittelen "Helse og sykdom hos tamrein. Formidling av forskningsresultater og dialog med reineiere og forvaltning”.  

Målgruppene er primært reineiere og forvaltning. 

Temaene som tas opp er særlig relevante for helse hos tamrein i regionen. Mattilsynet vil være tilstede for å presentere omkring den nye sykdommen hos hjortevilt i Norge; chronic wasting disease (CWD, skrantesyken) og dens eventuelle konsekvenser for reindrifta. 

 

Program:

18:00 – 18:30                     Virussykdommer og øyebetennelse

18:30 – 18:50                     Bakteriesykdommer (inkl. fotråte)

18:50 – 19:10                     Parasitter og parasittbehandling

19:10 – 19:30                     Sykdommer som smitter med flått

19:50 – 20:20                     Chronic Wasting Disease

 

Seminaret vil bli holdt i Auditoriet på Røros Videregående skole, Sundveien 12, tirsdag 20. september 2016 fra kl. 18:00 – 20:30 .

 

 

Vi beklager den korte fristen og håper at så mange som mulig har anledning å komme på et svært dagsaktuelt tema.