Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trøndersk regionsamling i Berlin

Til Berlin for å diskutere lokal mat og matopplevelser i det nye Trøndelag

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.12.2017

I anledning Trøndelag sin deltagelse på Internasjonale Grüne Woche i Berlin i januar, inviterer Fylkesmannen i samarbeid med Oi! Trøndersk mat og drikke, samarbeidsparter i fylke og kommuner til regionsamling i Berlin. Temaet for samlingen er lokal mat og matopplevelser som ressurs for lokal og regional utvikling, og hvilke muligheter vi har i det nye Trøndelag.  Det er 55 påmeldte på regionsamlingen som finner sted 24.-26. januar 2018.

Trøndelag har deltatt på Internasjonale Grüne Woche i Berlin i flere år. Den internasjonale landbruksmessa har vist seg å være flott arena for å synliggjøre Trøndelag som den attraktive og spennende mat- og opplevelsesregionen vi er. Messa er også en god arena for læring, inspirasjon, produktutvikling og nettverksbygging mellom mat- og reiselivsaktører, og for dialog omkring spørsmål knyttet til utvikling av matområdet.  

En viktig målsetting for Trøndelag sin deltagelse på IGW er å få flere tilreisende til vår region som stopper og benytter seg av det trønderske matmangfoldet. Trøndelag vil denne gang tilby smaksprøver med utgangspunkt i blant annet rein, elg, lam, ost, laks, hvit fisk, blåskjell, sild i potetlefse og mat- og reiselivsaktører fra ulike deler av Trøndelag skal sørge for at det internasjonale publikumet får lyst til å ta turen til matregion Trøndelag.