Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Malvik kommune foreslås som kandidat til nasjonal jordvernpris

Som en del av den nasjonale jordvernstrategien skal det for første gang deles ut en nasjonal jordvernpris. Landbruks- og matdepartementet har bedt fylkesmennene om å foreslå kandidater fra eget fylke, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har utpekt Malvik kommune som kandidat.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2017

Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune. Juryen ledes av landbruks- og matministeren, og prisen skal deles ut på nasjonal jordvernkonferanse i Oslo 7. juni.

Bakgrunnen for vårt kandidatvalg er at Malvik i mange år har tatt et sterkt jordvernansvar i sin arealforvaltning. Kommunen har markert seg som en tydelig jordvernaktør både i regional og kommunal sammenheng. Blant annet har Malvik kommune fremmet innsigelse til revidering av Trondheim kommuneplan i 2012. Dette ut fra at det foreslåtte forbruket av dyrka mark til utbyggingsformål var i stor konflikt med den vedtatte interkommunale arealplanen (IKAP).

Se Fylkesmannens brev for ytterligere begrunnelse og omtale av kandidaten.
Lenke til LMD's nettside om den nasjonale jordvernprisen