Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kåring av årets økobonde i Sør-Trøndelag

Som en del av satsingen på å fremme økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag, vil Fylkesmannen i samarbeid med Økologiske foregangsfylker gjennomføre en kåring av Årets økobonde i Sør-Trøndelag 2017. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.09.2017

Forslag til kandidat sendes til Fylkesmannen og alle kan være forslagsstillere. fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Denne prisen ønsker vi skal gå til en person som er god på økologisk produksjon, har god agronomisk drift og ved husdyrproduksjon god dyrevelferdsmessig drift. Gode økonomiske
resultat av drifta vil også være et viktig kriterium. I tillegg vil det vektlegges om vedkommende er utforskende og nytenkende og har gjort en innsats for å profilere økologisk landbruk.

Sør-Trøndelag er stor på økologisk matproduksjon i landssammenheng og Trøndelag ønsker å bli enda større på økologisk produksjon i og med at markedet nå er i vekst. En faktor for å motivere til økologisk produksjon, er å ha gode forbilder og hente erfaring fra andre som har gjort en solid innsats på området. 

Alle kan nominere og nominasjonsfrist er 15. september 2017.

Forslag til kandidat sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, landbruksavdelingen på e-post: fmstpost@fylkesmannen.no

Prisen deles ut under

Økologisk seminar på Skjetlein

fredag 29.sept.