Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Jordvern og vekst i skjønn harmoni?

Invitasjon til regional jordvernkonferanse 5. desember 2018

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2017

Trøndelag setter jordvernet i fokus. I et globalt perspektiv skaffer jorda 95 % av maten. Å lage jord tar tusenvis av år. Teknologi og effektivisering er ikke nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ta vare på den jorda som finnes.

Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi, med blant annet mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar innen 2020. Regjeringa har lagt til grunn at den nasjonale jordvernstrategien blir fulgt opp av kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Fylkesmennene i Hordaland/Rogaland og Nord-/Sør-Trøndelag i oppdrag å arrangere regionale jordvernkonferanser, med kommunene som målgruppe. De to førstnevnte har allerede arrangert konferanse, den 2. oktober i Haugesund. Vi i Trøndelag inviterer til konferanse på den internasjonale jorddagen - 5. desember, på Scandic Hell, Stjørdal. Dette vil være en oppfølging av den nasjonale jordvernkonferansen som nylig har blitt arrangert i Oslo. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale uttalte der at første kritiske punkt for å nå målene i jordvernstrategien er å få flere lokale beslutningstakere interessert enn i dag. Vi har et stort ønske om god oppslutning fra kommunale og fylkeskommunale politikere. Med oss på dagen har vi både folk fra næringa, forvaltningen, arkitektbransjen, utbyggere og politiske miljø m.m.

Lenke til invitasjon, program og påmelding