Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Størst fortjeneste blant små lokalmatbedrifter

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har gjennomført en spørreundersøkelse blant produsenter av lokalmat og drikke. Denne viser at det er de små bedriftene som tjener best.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.09.2016

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag jobber tett sammen med det øvrige regionale partnerskapet for å utvikle matspesialiteter fra Trøndelag. Men hva er egentlig status i næringa? For å få mer kunnskap om dette, har Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord- og Sør-Trøndelag gjennomført en spørreundersøkelse blant produsenter av lokalmat og drikke.

 

 

Spørreundersøkelsen er gjennomført i 2013, 2014 og 2016, og det er hentet inn tall på omsetningsutvikling og omfang fra 2011 til 2014. Spørreundersøkelsen er sendt til de som produserer lokalt drikke og matspesialiteter med utgangspunkt i råvarer fra landbruk, utmark samt innlandsfiske. Undersøkelsen er sendt til litt i underkant av 150 bedrifter i Trøndelag. Seterbedrifter er ikke med i denne undersøkelsen, heller ikke bedrifter som startet opp i 2015 og 2016 samt de som produserer matspesialiteter fra hav. Svarprosenten har ligget på mellom 35 og 42 % i de tre årene undersøkelsen er gjennomført.

Ca. 80 % av bedriftene som har svart ligger i størrelsesordenen 0 til 3 ansatte. Den største produktgruppen er kjøtt, og det er flest menn som har svart. Alderen på bedriftslederne er fra 27 til 69 år, og snittet ligger på 51 år. Hos om lag 70 % av bedriftene som har svart er produksjonen en del av et gårdsbruk.

Bruttoomsetningen er størst innen kjøttproduksjon, og lavest innen foredling av frukt, bær og grønt. Fortjenesten (resultatmarginen) er imidlertid høyest innen produktgruppene melk, is og ost, bakevarer og lokalt drikke, og lavest innen kjøtt og innlandsfiske. Gjennomsnittlig brutto omsetning for bedriftene som er del av et gårdsbruk, alle produksjoner sett under ett, har ligget på litt over 1 millioner kroner per bedrift, hvert av årene undersøkelsen er gjennomført.

Ser vi på størrelsen på bedriftene, viser resultatene fra denne spørreundersøkelse at fortjenesten (resultatmarginen) er størst blant de små bedriftene (de med 0 til 3 ansatte), og minst blant de mellomstore bedriftene (de med 4 til 9 ansatte).

Figur

Vi har også sammenlignet bedrifter som drives av kvinner og bedrifter som drives av menn. Vårt datagrunnlag viser at bedrifter som drives av kvinner er ofte mindre, med mindre omsetning og færre ansatte, men med større fortjeneste (resultatmargin). Bedrifter som drives av menn har til sammenligning mindre fortjeneste (resultatmargin), men er ofte større, med større omsetning og flere ansatte.

Dersom vi antar at tallene fra spørreundersøkelsen gjelder for lokalmatnæringa i Trøndelag for øvrig, ligger omfanget på ca. 400 sysselsatte og en brutto omsetning på ca.500 mill. kr. Dette er en forsiktig antakelse, og vi har gått ut i fra at det er flere «små» enn store bedrifter som ikke har svart.