Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt miljøprogram og tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-TrøndelagMiljøprogram og tilskudd til  regionale miljøtiltak

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2014

I hvert fylke er det utvikla regionale miljøprogram som har som formål å bevare miljøverdiene i kulturlandskapet og redusere forurensing fra jordbruket. Programmene inneholder tilstandsbeskrivelese, målsettinger og virkemidler for å nå målene.

Formålet med miljøtilskuddet er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som tar vare på og utvikler miljøverdiene i kulturlandskapet eller reduserer forurensing. Søknadsfristen for de regionale miljøtilskuddene er 15. oktober, med unntak av Tilskudd til organisert beitebruk, der søknadsfristen er 1. november.