Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunens utgifter i 2016

Forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2017

Målgruppe: Kommuner

Frist tilbakemelding til FMST: 7.11.2017

Ansvarlig: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet

Hvem gjelder dette: Kommuner som hadde vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt i 2016.