Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Pressekonferanse Fylkesmannens tilråding 30.september

Pressen inviteres til en presentasjon av Fylkesmannens tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Sør-Trøndelag. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2016

I oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det legges vekt på helheten i regionen og fylket, og om vedtakene er i tråd med hovedmålene i reformen.

Tid: Fredag 30. september 2016 kl. 10.30
Sted: Suhmhuset, Erling Skakkes gate 47, 7012 Trondheim


Fylkesmannen har også invitert ordførere og rådmenn i fylket til presentasjonen.

Gi beskjed til Siri Gellein dersom dere ønsker å delta på pressekonferansen.       

 

NRK og Adressa streamer sendingen, så det er mulig å følge tilrådingen via nettet.