Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Innbyggerne i Sør-Trøndelag er positive til kommunereformen

Litt over halvparten av innbyggerne i Sør-Trøndelag (51 %) mener egen kommune i en fremtidig kommunestruktur bør slås sammen med én eller flere av nabokommunene. Andelen som mener kommunen bør være en egen kommune slik den er i dag, er 41 prosent. Dersom én eller flere nabokommuner tar initiativ til sammenslåing,  mener 67 prosent at kommunen bør stille seg positiv og kun 22 % sier nei.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.02.2016

Dette en noe av hovedresultatene fra en innbyggerundersøkelse om kommunestruktur i Sør-Trøndelag, som Sentio Research Norge AS har utført for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med KS Sør-Trøndelag. Hele 6400 innbyggere er spurt om deres oppfatninger om 8 spørsmål knytta til kommunesammenslåing. Det er levert en rapport samla for fylket, og i tillegg får hver kommune sin egen rapport.

Stortinget har satt frist 1. juli for kommunene til å konkludere med om de ønsker sammenslåing med nabokommunene. Kunnskapsgrunnlaget er på plass, og nå er kommunene i samtaler/forhandlinger med naboene for å finne grunnlag for større og sterkere kommuner i sin region.

- Undersøkelsen viser at kommunene som nå er i sluttfasen av kommunereformarbeidet, de fleste steder har tydelig støtte fra innbyggerne til å forhandle med nabokommunen(e) om å lage framtidens kommuner. Det sier Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformarbeidet hos Fylkesmannen.

Noen hovedfunn i undersøkelsen

 • I følgende kommuner er det flertall for kommunesammenslåing - Snillfjord 81 %, Roan 79% , Bjugn 78%, Ørland 65%, Hemne 64%, Åfjord 62%, Rennebu 61%, Hitra 61 %, Klæbu 59%, Orkdal 57%, Røros 56%, Meldal 55%, Skaun 48%, Oppdal 51 % og Malvik 51 % er det flertall for kommunesammenslåing.
 • Blant innbyggerne i Tydal (69 %), Melhus (65%), Midtre Gauldal (55 %), Selbu (54 %), Frøya (53 %), Holtålen (52 %) og Agdenes (51 %) finner vi de høyeste andelene som mener kommunestrukturen bør være som i dag.
 • Dersom naboen tar initiativ, blir det et stort flertall i alle kommuner for – med unntak av Melhus og Tydal.
 • Få mener kommunen de bor i bør deles, men tallene er tydeligst for dette i Snillfjord (29 prosent), Malvik (åtte prosent) og Skaun (seks prosent).
 • Når innbyggerne peker på hvem de vil ha sammenslåing med, kommer det ni tilfeller der over 50 % av innbyggerne peker på hverandre.
  • Bjugn (86%) og Ørland (87%)
  • Hitra (83%) og Frøya (84%)
  • Roan (85%) og Åfjord (79%)
  • Oppdal (69%) og Rennebu (74%)
  • Meldal (82%) og Orkdal (61%)
  • Agdenes (83%) og Orkdal (50 %)
  • Holtålen (68%) og Røros (64%)
  • Selbu (70%) og Tydal (55 %)
  • Malvik (58 %) og Trondheim (50%)
  • Klæbu (70%) og Trondheim (42 %)
  • Ser vi på hva innbyggerne forventer skal skje ved en kommunesammenslåing, kommer det fram at de forventer en forbedring av bolig- og næringsutvikling ved kommunesammenslåing, men litt dårligere lokaldemokrati. I Trondheimsregionen (her Malvik, Klæbu, Trondheim og Skaun) er det mest utbredt med en oppfatning om at tjenester, samfunnsutvikling og konkurransekraft vil bli bedre i en større regionkommune.

-  Fylkesmannen mener at dette brede materialet om innbyggernes holdninger og synspunkter på kommunereformen, vil gi den enkelte kommune et verdifullt grunnlag for lokale prosesser – men kommer ikke til erstatning for at kommunene må ha dialog med egne innbyggere, sier Tenfjord.

 

Mer informasjon om undersøkelsen får du ved å kontakte

 • prosjektledelsen hos Fylkesmannen, Alf-Petter Tenfjord (mobil 91870553) eller Frode Rabben (mobil 91849892).
 • Sentio Research ved Arve Østgaard (mobil 91307024).

Status for reformarbeidet i kommunene, finner du her  .