Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endelig tilråding Fosen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag la 1.februar fram sin siste tilråding om ny kommunestruktur i fylket. Her er hele tilrådingen for Fosen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2017

Fylkesmannen opprettholder tilrådingen om at Fosen bør blir en kommune etter 1.1.2020. Valg av eventuelle mellomløsninger bør ikke medføre at Osen, Ørland og Roan fortsetter som egne kommuner. Løsningene må styrke gjennomføringen av nasjonale oppdrag som kampflybase og vindkraftutbygging. Alle løsninger må underbygge og videreutvikle felles bo- og arbeidsmarked og peke framover mot en Fosen-kommune.