Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Dette sier kommunene om Fylkesmannen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag får gode tilbakemeldinger i en landsomfattende undersøkelse som Sentio research har gjennomført om Fylkesmennene. Kommunene er spurt om Fylkesmennenes rolle i kommunereformen, samt andre viktige roller og oppgaver som Fylkesmannen har.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2017

Fylkesmannen er blant de fire beste på områdene kjennskap til Fylkesmannens (FM)  virksomhet (nr 4), kjennskap til  FMs oppgaver (nr 4), tillit til FM (nr 3), ledelse av kommunereformen (nr 4) og informasjon om kommunereformen (nr 3).

På spørsmål om totalinntrykk av Fylkesmannen i ditt fylke, er Sør-Trøndelag nr 3. For øvrig er Sør-Trøndelag på topp-10 i alle indikatorer. 

Godt utgangspunkt for det nye Trøndelag

-Tilbakemeldingene vi får er gode, og de bygger opp om det kommunene gir oss direkte tilbakemeldinger om og hva som kommer fram i en bred brukerundersøkelse som ble gjennomført i oktober 2016. Men forskjellen mellom fylkene er små og vi kan alltid bli bedre. Sett i lys av at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag også får gode tilbakemeldinger, har vi et godt utgangspunkt for det nye Fylkesmannsembetet i Trøndelag som starter opp 1.1.2018. Med bakgrunn i nasjonal politikk fra Storting og Regjering, skal vi bidra til vekst og utvikling i hele det nye Trøndelag, sier fylkesmann Brit Skjelbred.

Hun er også glad for tilbakemeldingene kommunene gir på jobben Fylkesmannen har gjort i forbindelse med kommunereformen.

-Vår rolle her har vært krevende fordi vi både skulle bistå kommunene i prosessen, og samtidig være tydelig på vårt faglige råd til hva som er framtidens kommunestruktur i fylket, sier hun.

Det ligger an til store endringer i kommunekartet ved at 13 kommuner gjennom frivillige prosesser sagt ja til kommunesammenslåinger, og Fylkesmannens faglige vurderinger har møtt anerkjennelse.

Dialogen mellom Fylkesmannen og kommunene har i perioden 2014-2016 vært særlig preget av kommunereformen som tema. Fylkesmannen har tilrettelagt for prosessene, og skulle høsten 2016 også gi sin selvstendige faglig vurdering av kommunestrukturen i fylket basert på kommunenes vedtak.

Fakta om undersøkelsen:

*Undersøkelsen er gjennomført over web.

*Invitasjon ble sendt til 1450 ordførere, rådmenn, samfunnsplanleggere og infosjefer.

*882 responderte, noe som gir en svarprosent på 61.

*Undersøkelsen er gjennomført i des-16 og jan-17.