Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Norge har 356 kommuner. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingsloven.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål om inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse.

Ved behov kan vi også hjelpe kommuner med å forhandle fram en avtale om økonomisk oppgjør ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjøre lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang. 

Vis mer


Publisert 04.08.2017

Penger til nye kommuner

13,5 millioner kroner til bedre infrastruktur i sammenslåtte
kommuner


Publisert 20.04.2017

En kommune på Fosen ?

Kommunene på Fosen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å gjennomføre en utredning av vilkår, potensiale og tidshorisont for et alternativ med en kommune på Fosen. Utredningen er nå ferdig og her er hovedpunktene i rapporten fra Nivi analyse.


Publisert 05.04.2017

Forslag om endringer i kommunestrukturen er nå oversendt Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag lagt fram proposisjon om endring i kommunestrukturen. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget i juni 2017.


Publisert 07.02.2017

Dette sier kommunene om Fylkesmannen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag får gode tilbakemeldinger i en landsomfattende undersøkelse som Sentio research har gjennomført om Fylkesmennene. Kommunene er spurt om Fylkesmennenes rolle i kommunereformen, samt andre viktige roller og oppgaver som Fylkesmannen har.  


Publisert 02.02.2017

Endelig tilråding Fosen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag la 1.februar fram sin siste tilråding om ny kommunestruktur i fylket. Her er hele tilrådingen for Fosen.


Publisert 14.09.2016

Pressekonferanse Fylkesmannens tilråding 30.september

Pressen inviteres til en presentasjon av Fylkesmannens tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Sør-Trøndelag. 


Publisert 30.08.2016

Seminar rundt sammenslåing/deling/grensejustering.

Her finner du lysarkene fra samlingen den 25 08.2016.


Publisert 29.08.2016

Kommunen må også styrke sin region

Fylkesmann Brit Skjelbred informerte i dag kommunetoppene om innholdet i tilrådingen til departementet om kommunestrukturen i Sør-Trøndelag .


Publisert 26.08.2016

Årets dialogkonferanse nærmer seg

Fylkesmannen arrangerer den årlige dialogkonferanse med kommunene på Ørland i neste uke. Der vil kommunale toppledere orienteres om hva slags grunnlag Fylkesmannen legger vekt når de skal gi sin anbefaling til departementet om framtidas kommunestruktur. Våren 2017 skal Stortinget vedta det endelige kommunekartet.


Publisert 25.08.2016

- Vær raus

Vigdis Bolås har ett råd til kommunene som er i gang med sammenslåingsprosessen. Å bygge en ny kommune er ingen lett jobb, men det handler om å planlegge godt og lytte til enkeltmennesker mener prosjektlederen i Indre Fosen kommune.