Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Statsbudsjettet for 2017

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram i dag. Tradisjon tro inviterte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til budsjettkonferanse der det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 ble presentert.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.10.2016

Konferansen ble holdt i Statens hus i Trondheim og startet samtidig med at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram. Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte det økonomiske opplegget for kommunesektoren, mens fylkesmannens økonomer orienterte om enkeltsaker i forslaget og konsekvensene av disse for kommunene i fylket, herunder fordeling av skjønnstilskudd for både 2016 og 2017. Presentasjonene finner du til høyre.