Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal styring

Oppdatert 10.05.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


31.12.2017

Slutt på nyheter fra denne siden

Dette er siste nyhetsvarsel fra dette nettstedet. Nå heter vi Fylkesmannen i Trøndelag, og du må opprette «nytt abonnement» for å få nyhetsvarsler fra oss.

Link for nytt abonnement.


10.10.2017

Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunens utgifter i 2016

Forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt


05.09.2017

Røros kommune ut av ROBEK

Røros kommune er nå meldt ut av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Det skjer etter at kommunen har dekket inn sine underskudd.


05.04.2017

Forslag om endringer i kommunestrukturen er nå oversendt Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag lagt fram proposisjon om endring i kommunestrukturen. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget i juni 2017.


31.03.2017

Kommunestatistikken 2017

Kommunestatistikken 2017 med foreløpige nøkkeltall og grunnlagsdata fra KOSTRA-publiseringen 15. mars er nå klar.


07.02.2017

Dette sier kommunene om Fylkesmannen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag får gode tilbakemeldinger i en landsomfattende undersøkelse som Sentio research har gjennomført om Fylkesmennene. Kommunene er spurt om Fylkesmennenes rolle i kommunereformen, samt andre viktige roller og oppgaver som Fylkesmannen har.  


02.02.2017

Endelig tilråding Fosen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag la 1.februar fram sin siste tilråding om ny kommunestruktur i fylket. Her er hele tilrådingen for Fosen.


06.10.2016

Statsbudsjettet for 2017

Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram i dag. Tradisjon tro inviterte Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til budsjettkonferanse der det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 ble presentert.


14.09.2016

Pressekonferanse Fylkesmannens tilråding 30.september

Pressen inviteres til en presentasjon av Fylkesmannens tilrådning for fremtidig kommunestruktur for Sør-Trøndelag. 


31.08.2016

Fylkesgrepet for 2017

Fylkesmannen og toppledere i kommunene i Sør-Trøndelag er innstilt på at ”Klimatilpasning i kommunene” er årets fylkesgrep i 2017.


Flere nyheter