Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vurdering av utenlandsk fagutdanning - videregående nivå

Fylkesmannen vurderer ikke lenger om fagutdanninger fra utlandet er likeverdig med en tilsvarende norsk fagutdanning. Denne tjenesten utføres nå av NOKUT, se denne nettsiden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.12.2012
På nettsidene til NOKUT finner du nærmere informasjon om søknadsprosessen. Her finner du også informasjon om hva du kan gjøre, dersom fagutdanningen din ikke kan bli godkjent i Norge.