Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kompetanse for mangfold 2014-15

En ny statlig kompetansesatsing skal bidra til å videreutvikle kompetansen i barnehager og skoler i møte med minoritetsspråklige barn og unge. Kommunene Bjugn, Hitra, Midtre Gauldal og Oppdal deltar med flere enn 24 enheter til sammen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.03.2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag og Dronning Mauds Minnes Høyskole har fått i oppdrag å støtte kommunene i deres arbeid. I tillegg bidrar Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Satsingen vil være rettet inn mot den enkelte barnehage og skoles interne kompetanseutvikling. Barnehage og skole skal i sitt utviklingsarbeid legge til grunn egne kompetanseutfordringer man opplever i møtet med barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Kommunene deltar i to puljer, der Bjugn og Midtre Gauldal starter høsten 2014 og Hitra og Oppdal våren 2015.

Første underveissamling for prosjektet finner sted 9. desember. Her er også andre interesserte kommuner velkommen til å delta. Se nærmere informasjon på denne nettsiden.

Utdanningsdirektoratets temasider om minoritetsspråklige barn og unge inneholder nyttig informasjon og veiledning i arbeidet med denne gruppen.

Vi viser også til den informasjonen som ble gitt på et oppstartseminar for interesserte kommuner 19. mars, se lenke i høyre marg.