Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

GNIST - Strategi for ungdomstrinnet

GNIST er et partnerskap for en helhetlig lærersatsing. Satsingen startet i 2009 og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og de mest sentrale partene innenfor skolesektoren i Norge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2013

Under denne generelle informasjon legger vi ut artikler om status for GNIST-samarbeidet i Sør-Trøndelag

Partnerne i GNIST er bl.a. KS, Utdanningsorganisasjonene og  Universitets- og høgskolesektoren. Partnerskapet skal arbeide for:

  • Økt status for lærerne
  • Økt kvalitet i utdanningen
  • Økt kvalitet i lærerprofesjonen
  • Økt kvalitet i skoleledelsen
  • Økt rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene

Rekruttering av nye lærere er ett av tiltakene under GNIST-paraplyen. Kampanjen har egen nettside: www.hardudetideg.no

Det er etablert regionale GNIST- partnerskap i hvert fylke med de samme partnere som nasjonalt. Hvert fylke har et AU som møtes regelmessig, og det er tilsatt en prosjektleder. Prosjektlederen skal styrke arbeidet i partnerskapet og særlig støtte satsingen innenfor Strategi for ungdomstrinnet. Spesielt viktig er at alle skoler i landet med ungdomstrinn skal gjennomføre en skolebasert kompetanseutvikling i løpet av en femårsperiode, i samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren. 

Se: www.udir.no/ungdomstrinnet.

Prosjektleder for regional GNIST i Sør-Trøndelag heter May Johnsen og har sitt arbeid hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.