Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2017

Dato:
1. desember 2017
Sted:
Rådhuset
Kommune:
Hitra
Ansvarlig:
Trine Gevingås
Målgruppe:
Tjenesteutøvere

-

Publisert 10.03.2017
Dato:
1. desember 2017
Sted:
Rådhuset
Kommune:
Hitra
Ansvarlig:
Trine Gevingås
Målgruppe:
Tjenesteutøvere