Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Malvik kommune 2017

Dato:
27. november 2017
Sted:
Rådhuset
Kommune:
Malvik
Ansvarlig:
Kjersti Alne Solberg
Målgruppe:
Tjenesteutøvere og administrativ ledelse

-

Publisert 10.03.2017
Dato:
27. november 2017
Sted:
Rådhuset
Kommune:
Malvik
Ansvarlig:
Kjersti Alne Solberg
Målgruppe:
Tjenesteutøvere og administrativ ledelse