Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal beredskapsplikt i Rennebu kommune 2017

Dato:
1. november 2017
Sted:
Rådhuset
Kommune:
Rennebu
Ansvarlig:
Dag Otto Skar
Målgruppe:
Kommunens politiske og administrative ledelse

-

Publisert 10.03.2017
Dato:
1. november 2017
Sted:
Rådhuset
Kommune:
Rennebu
Ansvarlig:
Dag Otto Skar
Målgruppe:
Kommunens politiske og administrative ledelse