Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonalt kadaverhundseminar

Dato:
12. februar 2018 12.00 - 13. februar 2018 11.30
Sted:
Scandic Hell, Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NIBIO
Målgruppe:
Beitenæring, brukshundmiljø, kommuner og øvrig forvaltning

Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Trøndelag, i samarbeid med NIBIO inviterer til nasjonalt lunsj-lunsj seminar om kadaverhund på Scandic Hell 12.-13. februar 2018.

Publisert 12.12.2017

Målsettingen med seminaret er å øke kompetansen på bruk av hund til kadaversøk, for dokumentere tap av dyr på beite, samt bidra til nettverksbygging på kadaversøk i hundemiljøet.

Seminaret er en oppfølging av NIBIOs evalueringsprosjekt «Effektiviteten i kadaversøk ved bruk av hund» avsluttet i 2016. Gode erfaringer med bruk av kadaverhund, motivering og trening av hund, utdanning og organisering av kadaverhundmiljøet, kommunens rolle og mulighet for økonomisk støtte til utdanning, nettverksbygging og kadaversøk er blant temaene vi kommer inn på.

Program: Se lenke til fullstendig program øverst til høyre.

Kontaktperson NIBIO: Inger Hansen, tlf: 90 62 76 34, inger.hansen@nibio.no

Påmelding: Fyll ut skjemaet nedenfor

Påmeldingsfrist: 10.1.2018 23:00:00 Bindende påmelding

Kostnader:
Egenandel kr 500,-.  Øvrige kostnader (kost/overnatting) dekkes av arrangør (fkt-midler).
Reise dekkes av den den enkelte, men det kan søkes om refusjon for deler av reisekostnadene.
Du finner lenke til søknadsskjema øverst til høyre under dokumenter.

 

 

 

Dato:
12. februar 2018 12.00 - 13. februar 2018 11.30
Sted:
Scandic Hell, Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NIBIO
Målgruppe:
Beitenæring, brukshundmiljø, kommuner og øvrig forvaltning