Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rockwool AS – godkjenning av plan for avslutning og etterdrift av Ulsetsanden deponi

Høringsfrist:
11. desember 2017 23.59

Høring av plan for avslutning og etterdrift av Ulsetsanden deponi – Rockwool AS – Ulsetsanden – Klæbu kommune

Publisert 13.11.2017

Rockwool AS har siden 1996 deponert produksjonsavfall fra sin virksomhet i Trondheim på Ulsetsanden, gnr. 14 bnr. 3, i Klæbu kommune. Rockwool AS har tillatelse til deponering av avfall på området frem til 1.1.2020.

Multiconsult har på vegne av Rockwool AS utarbeidet en rapport som omfatter plan for avslutning og etterdrift av Ulsetsanden deponi, og søker nå om godkjenning av denne planen.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim eller fmstpostmottak@fylkesmannen.no innen 11.12.2017.

Høringsfrist:
11. desember 2017 23.59