Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høring Handlingsplan 2017-2021 "Trøndelag - mer økologisk"

Høringsfrist:
10. juli 2017 23.00

Utkast til Handlingsplan økologisk 2017-2021 «Trøndelag – mer økologisk» legges nå ut på høring.

Publisert 13.06.2017

Forslaget er utarbeidet av Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nord- og Sør-Trøndelag, etter diskusjon og innspill fra sentrale samarbeidspartnere, bl.a. gjennom ulike temamøter.

Det bes om skriftlige høringsuttalelser, med høringsfrist 10.juli 2017.  

Endelig plan vil bli sendt ut og legges i tillegg ut på Fylkesmannens hjemmeside.

Høringsuttalelse bes sendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

fmntpost@fylkesmannen.no med kopi til fmstist@fylkesmannen.no.

Høringsfrist:
10. juli 2017 23.00