Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forset grus – søknad om ny utslippstillatelse for pukk- og grusuttak i Klæbu kommune

Høringsfrist:
5. januar 2018 23.00

Forset Grus AS søker om økt uttak av stein – og grusmasser på gnr/bnr 38/2 og 39/1 i Klæbu kommune.

Publisert 29.11.2017

Klæbu kommune har vedtatt endring av reguleringsplan for området i 2017 som åpner for slik virksomhet.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710, 7468 Trondheim eller fmstpostmottak@fylkesmannen.no

 

Høringsfrist:
5. januar 2018 23.00