Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Organisasjon og leiing

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar: administrasjon, helse og sosial, juridisk, landbruk, miljøvern og utdanning. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Dette er leiargruppa: