Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøvernavdelinga

Hovudmålet til miljøvernavdelinga er å bidra til å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken. Arbeidet er forankra i lover, forskrifter og retningsliner. Hovudoppgåvene er knytt til tilsyn, rettleiing og oppfølging av kommunane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.03.2013