Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helseseksjonen

Helseseksjonen er underlagt helse- og sosialavdelinga. Hovudmål å sikre rettstryggleiken og eit godt fagleg tilbod til innbyggjarane i fylket gjennom informasjon, råd og rettleiing, og ved tilsyn og klagehandsaming.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.03.2013