Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse og sosialavdelinga

Helse og sosialavdelinga har som hovudmål å sikre rettstryggleiken og eit godt fagleg tilbod til innbyggjarane i fylket innan områda våre. Dette gjer vi gjennom informasjon, råd og rettleiing, og ved tilsyn og klagehandsaming.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.03.2013