Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Administrasjonsavdelinga

Administrasjonsavdelinga utfører hjelpe- og støttefunksjonar for leiinga og avdelingane. I tillegg har IKT ansvaret for dei store IKT-utviklingsprosjekta som embetet har ansvaret for saman med alle driftsoppgåvene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.03.2013