Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avdelingar

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012


Vi har avdelingane:

Arbeidsområda kommuneøkonomi, kommunikasjon, samfunnstryggleik og beredskap er organisert i stab under leiinga. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også ein eigen IKT-seksjon, som utfører utviklingsoppgåver for både regionale og nasjonale aktørar i staten. IKT-seksjonen høyrer til administrasjonsavdelinga vår.

Lenker