Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunale rammer til SMIL- og dreneringsordninga for 2016

Fylkesmannen har fordelt 6 150 000 kroner til kommunane i tilskotsramme til spesielle miljøtiltak i jordbruket og 1 830 000 kroner til tilskotsordninga for drenering av jordbruksareal. Les meir

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2016