Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og nå er det 356 kommuner i Norge.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Statsforvalteren skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer

På denne sida finn du relevante dokument og lenkjer og oppdatert informasjon om kommunereforma.
Publisert 10.12.2018

Justerer grensa mellom Balestrand og Høyanger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensa mellom Balestrand og Høyanger skal justerast slik at Nesse grunnkrins blir flytta til Høyanger kommune. Den nye kommunegrensa skal følgje eigedomsgrensene i fjellet og grunnkrinsgrensa ved fjorden.


Publisert 16.02.2018

Samanslåing av politiske parti

Nesten 1 av 3 partiledd skal ta del i ei samanslåing frå 1.1.2020. Fylkesmannen skal informere og rettleie i denne prosessen, og nokre grep kan gjere den enklare for alle partar.


Publisert 08.01.2018

Innbyggjarundersøking i Nessane

Undersøkinga viser at eit fleirtal på 98 prosent er positive til å bli ein del av Høyanger kommune. 92 prosent er negative til å bli ein del av nye Sogndal kommune. Svarprosenten ligg på 58.


Publisert 19.12.2017

Fylkesmannen tilrår flytting av Kjøs krins

Vi tilrår grensejustering slik at Kjøs krins blir flytta til Stryn kommune. Tilrådinga inkluderer ei justering i området Klypet – Hildehjellen. Dersom grensa blir flytta vil dette utgjere den nye fylkesgrensa mot Møre og Romsdal.


Publisert 17.11.2017

Fylkesmannen tilrår grensejustering for Bryggja

Fylkesmannen tilrår grensejustering slik at Bryggja blir flytta til nye Stad kommune. Det er lagt vekt på at ei grensejustering vil lage ein funksjonell og samanhengande Stad kommune og at det vil vere i tråd med den klare folkevilja hjå innbyggjarane.


Publisert 18.09.2017

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle for Markane

Innbyggjarundersøkinga gir ikkje klart svar på kva kommune dei spurte ynskjer å høyre til i framtida. Undersøkinga viser likevel at dei ulike bygdene har klåre oppfatningar. 92 % i Aasen, Maurset, Øyane og Øyebakken vil høyre til Stryn, medan 62% for dei andre områda i krinsen vil vere i nye Volda kommune.


Publisert 25.08.2017

Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy og grensejustering i området Bryggja

Telemarksforsking har gjennomført ei utgreiing av ein kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy. I tillegg omfattar utgreiinga ei vurdering av konsekvensane knytt til ei mogleg grensejustering for området Bryggja i Vågsøy kommune, om dette skal bli ein del av nye Stad kommune.


Publisert 18.08.2017

Eit klart fleirtal av innbyggarane på Bryggja er positive til å bli ein del av Stad kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Fylkesmannen i oppdrag å greie ut om det er grunnlag for grensejustering for området Bryggja i Vågsøy kommune. I samband med dette har Telemarksforsking gjennomført ei innbyggjarundersøking på telefon for å få fram innbyggjarane si tilknyting til kommunane i området.


Publisert 23.06.2017

Markering av nye kommunar

Denne veka var det felles kommunestyremøte på Skei, Nordfjordeid og i Balestrand for kommunar som skal slå seg saman frå 2020.


Publisert 31.05.2017

Lovlegkontroll for delt kommunesenter i Kinn

Flora bystyres vedtak om å godta delt kommunesenterfunksjon mellom Måløy og Florø, er lovleg.