Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naustdal kommune er ute av Robek

Naustdal kommune er meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.07.2018

Kommunen vart innmeldt i Robek i 2016. Godt rekneskapsresultat i 2017 gjer at kommunen har dekka inn eit resterande underskot på 2,5 mill. kroner, og kan difor meldast ut av Robek.

Her finn du meir informasjon om Robek-registeret.

Kontaktpersoner