Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Selje kommune ut av Robek

Selje kommune blir meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2017

Gode rekneskapsresultat dei to siste åra gjer at kommunen har betalt ned underskotet raskare enn kva den opphavlege nedbetalingsplanen viste. Vedtaket til kommunestyret i sak om årsrekneskap 2016 syner at kommunestyret har dekt inn heile det akkumulerte underskotet i 2016.

Kommunen er no meldt ut av Robek (Register for betinga goskjenning og kontroll).

Sjå brev til kommunen her.

Kontaktpersoner