Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gloppen kommune - utmelding av Robek

Gloppen kommune blir meldt ut av Robek etter at kommunestyret har vedteke økonomiplan for 2017 - 2020 i balanse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2017

Kommunen vart meldt inn i Robek i 2016 avdi økonomiplanen for 2016 - 2019 vart vedteken utan at det var dekning for alle utgifter og oppgåver som var førte opp i planen. Den nye økonomiplanen for 2017 - 2020 er i økonomisk balanse og stettar kommunelovas krav etter § 44 nr. 4.

Kommunen blir derfor meldt ut av Robek i dag.

 

Sjå brev til kommunen her.

Kontaktpersoner