Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gaular kommune er ute av Robek

Gaular kommune er meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2017

Kommunen vart inmeldt i Robek i 2015. Godt rekneskapsresultat i 2016 gjer at kommunen har betalt ned underskotet raskare enn kva den opphavlege nedbetalingsplanen viste. Vedtaket til kommunestyret syner at kommunen har dekt inn heile underskotet i 2016.

Kommunen er no meldt ut av Robek (Register for betinga godkjenning og kontroll)

Sjå brev til kommunen her.

Kontaktpersoner