Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ekstra skjønstilskot til seks kommunar i Sogn og Fjordane

Etter tilråding frå Fylkesmannen har Kommunal og moderniseringsdepartementet fordelt 2,6 millioner kroner til seks kommunar med store flyktningekostnader.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.12.2015
KommuneEkstraordinært tilskot
1401 Flora 774 000 kroner
1416 Høyanger 322 000 kroner
1420 Sogndal 193 000 kroner
1424 Årdal 193 000 kroner
1431 Jølster 902 000 kroner
1432 Førde 193 000 kroner
Sogn og Fjordane 2 577 000 kroner