Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Årdal kommune - godkjenning av budsjett

Årdal kommune sitt vedtak om budsjett 2016 og låneopptak på 4,1 mill. kroner er godkjent av Fylkesmannen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.03.2016

Som følgje av at Årdal kommune er Robek-kommune skal Fylkesmannen føre lovlegkontroll av budsjettvedtak, godkjenne låneopptak og økonomiplan. Fylkesmannen har godkjent Årdal kommunestyre sitt vedtak om drifts- og investeringsbudsjett for 2016, økonomiplan 2016 - 2019 og låneopptak på 4,1 mill. kroner.

Eventuell utmelding av Robek vil skje etter at kommunestyret vedtek eit rekneskap der alt underskot er dekt inn.

Sjå brev til Årdal kommune.