Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Årdal inn i Robek

Årdal kommune er no innmeldt i Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll) etter Kommunelova § 60 nr. 1 d, vedteken plan for inndekning er ikkje følgd.

Sjå brev til kommunen: Årdal kommune - registrering i Robek

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.06.2013