Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prosjektskjønn Sogn og Fjordane

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.12.2017

Info Sogn og Fjordane

Under finn du oversikt over alle fornyingsprosjekt som er registrert i Sogn og Fjordane. Nokre prosjekt er fullførte og nokre er framleis under arbeid.