Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fornyingsmidlar til akuttberedskap i barnevernet

Fylkesmannen vil gjennomføre ei ekstra tildelingsrunde med midlar til akuttberedskap i barnevernet.  Samla pott til utdeling er 700 000 kr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2017

Vi viser til brev til kommunane frå 12. juni og oppmodar kommunar som ikkje har motteke støtte tidlegare, om å søke på dei resterande midlane.

Søknaden må sendast inn via databasen for Prosjektskjønn. Til høgre i artikkelen på sida framanfor,  finn de lenke til databasen - Prosjektskjønn, og rettleiar for kommunen til utfylling av søknad.