Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tildeling fornyingsmidlar 2017 - akuttberedskap barnevern

Fylkesmannen har delt ut til saman 1 150 000 kroner av fornyingsmidlane 2017 til etablering av  akuttberedskap i barnevernet i kommunane i Sogn og Fjordane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.09.2017

I utlysningsrunde nr. 2 kom det inn 6 nye søknader til akuttberedskap i kommunalt barnevern. Fylkesmannen har fordelt midlane til kommunane etter folketal.

Denne tildelinga omfattar 23 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane, som no har planar for etablering eller allereie har etablerte ordningar for akuttberedskap i kommunalt barnevern.

Sjå brev til kommunane om samla tildeling her.