Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Oppsummering av Kommunekonferansen 2018

Årets kommunekonferanse er over, og vi takkar alle innleiarar for deltaking og gode bidrag. Takk også til alle som i ei travel tid prioriterte å delta på konferansen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2018

Tema i år var dialog og samhandling mellom stat og kommune, revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019, kommunereform og regionalt samarbeid, samfunnstryggleik og beredskap i det nye storfylket, inkluderande næringsliv, samfunnsansvar og arbeid og innvandring. I tillegg fekk vi informasjon frå Kartverket om oppgåver knytt til regionreforma, og frå KS om felles innkjøpsfunksjonar i nye Vestland.

Fylkesmann Anne Karin Hamre oppsummerte konferansen som ein lærerik og viktig arena, og takka for det gode samarbeidet som har vore mellom Fylkesmannen og kommunane i Sogn og Fjordane.

Du finn alle presentasjonane nedanfor.

Introduksjon

Dialog og samhandling

Kommuneøkonomi

Kommunereform og regionalt samarbeid

Samfunnstryggleik og beredskap i det nye storfylket

Inkluderande næringsliv, samfunnsansvar og arbeid og innvandring

Informasjon frå Kartverket og KS

Kontaktpersoner