Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


Publisert 29.06.2018

Kurs for LIS 1 og turnuslegar hausten 2018

Startar du som LIS 1 eller turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2018? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha LIS 1/turnus i Sogn og Fjordane. 


Publisert 12.02.2018

Kurs for turnuslegar våren 2018

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2018? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


Publisert 13.06.2017

Kurs for turnuslegar hausten 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2017? Her er oversikt over kurs for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


Publisert 03.01.2017

Kurs for turnuslegar våren 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2017? Her er oversikt over kursa for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


Publisert 21.04.2016

Kurs for turnuslegar hausten 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2016? Her er oversikt over kursa for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane.


Publisert 08.01.2016

Kurs for turnuslegar våren 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2016? Her er ein oversikt over kursa for deg som skal ha turnus i Sogn og Fjordane


Publisert 11.08.2015

Kurs i offentleg helsearbeid for turnuslegar, turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar

Kurs for turnuskandidatar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Kurset vert rekna som obligatorisk. Les meir og meld deg på.


Publisert 22.01.2013

Ny turnusordning for legar

Den nye turnusordninga for legane vert innført frå 15. februar 2013. Den nye ordninga er søknadsbasert.